Benefiční koncert

na obnovu škvoreckých varhan
 
11.srpna 2020 v 18 hod. v evangelickém kostele
 
Václav Hudeček - housle, Lukáš Klánský - klavír
W.A.Mozart, F. Chopin, A. Dvořák
 
                       vstupné dobrovolné
Výtěžek ze vstupného bude použit na rekonstrukci varhan.