Program koncertu CHRISTI

Evangelický kostel ve  Škvorci  17.6.2018 v 17 hod.

                            

 

Michael Praetorius                  Viva, la Musica

Tielmann Susato                       Cum Dekore

Giuseppe de Marzi                   Signore delle Cime

Barokní nápěv                           Da Pacem, Domine

Písně z Taizé                              Magnificat

Hymnus z VIII. stol.                  Ave Marie Stella

Anonym z XVIII. stol.               Gaude Mater Polonia

Bedřich Smetana                      Píseň svobody

Česká zlidovělá z Třebíčska   Buď zdráva, krásná vlasti má

Česká lidová                               Ach, synku, synku

Milan Uherek                            Chodila Maryška

Josef Schreiber                          Ó, lásko, lásko                               

V. Klíma                                       Nechce mě panenka

Slovenská lidová                       Bodaj, by vás, vy mládenci

Antonio A. Lotti                         Regina Coeli

G. F. Händel                               Benedicat Vobis

 

Korepetice a doprovod: Mgr. Eva Nádeníčková                           

Sbor řídí:    Dr. Vítězslav Pokorný