Bohoslužby pro děti

24.08.2018 10:13

Dne 9.září 2018 v 9.30 hod. budou pravidelné bohoslužby pro děti jako každoročně při začátku školního roku. Přiveďte své děti, vnoučata a známé a poznejte, jak může být ve škvoreckém kostele hezky.