Informace o sboru

Administrátoremu sboru od září 2019 je bratr farář Pavel Kalus z Prahy 3-sbor Žižkov 1.

Staršovstvo sboru je šestičlenné: 

        kurátorka:         Marta Levá

        členové:           Magda Matulíková, Soňa Pilná, Marie Podlešáková,  Josef Slavík, Miloš Schmidt  

 

    Pravidelné bohoslužby:

    ve Škvorci - každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 9.30 hod.

    v Praze - Újezdě n. Lesy - každou třetí sobotu v měsíci v 16.30 hod. v sálku muzea na světelné křižovatce (kromě prázdnin).

Historie sboru             

Vznik a historie vývoje sboru do současnosti.

Historie farního sboru.doc (5 0 kB)

 

V "Památní knize městyse Škvorce 1885 - 1900"  na str.66 najdete historický obrázek kostela a vznik evangelického sboru ve Škvorci.

Po rekonstrukci obecního webu Škvorce zatím nefunguje.