Škvorecké varhany

 

Zachraňme škvorecké varhany

Všeliký duch chval Hospodina, nabádá nás žalmista. Tento biblický verš ze samého konce Knihy žalmů (Ž 150: 6) se skvěl i na lunetě umístěné mezi píšťalami varhan v evangelickém kostele ve Škvorci. Nástroj pocházející snad z druhé poloviny 18. století stával na kúru novogotického kostelíku, který si na návrší malebné středočeské vesničky poblíž Úval v roce 1892 postavili místní evangelíci. Varhany, které měly 414 píšťal (360 v manuálovém a 64 v pedálovém poli), sloužily k potěše věřících i návštěvníků kostela téměř sto let. Ještě v roce 1990 na nich varhaník Josef Popelka v rámci mapování varhanního fondu Čecha a Moravy nahrál tři skladby pro tehdejší Československý rozhlas, krátce poté však byly rozebrány.

Nebyl to znak kulturního barbarství, ale snaha o záchranu historického nástroje. Do škvoreckého kostela tehdy zatékalo, kvůli narušené statice praskaly stěny a nikdo netušil, zda se z něj nestane ruina. Škvorecký sbor se proto rozhodl varhany raději rozebrat a uskladnit.

Velkým úsilím členů a přátel sboru se škvorecký kostel nakonec podařilo zachránit, po náročné rekonstrukci se roku 2003 stal opět důstojným příbytkem Páně. A jelikož se v posledních letech začal k novému životu probouzet i samotný sbor, začali jsme přemítat, jak by bylo možné vdechnout našim varhanám nový život. Základem našich úvah, proč se pustit do záchrany historického nástroje a nepořídit na kúr raději jednoduché moderní varhany, je znalecký posudek z roku 2002. Podle něj se zachovalo vysoké procento původních píšťal, obě klaviatury i obě vzdušnice. Sám soudní znalec, který škvorecké varhany pamatoval ještě v době, kdy byly plně funkční, jejich zvuk označil za nadprůměrný a případnou rekonstrukci za velmi záslužnou.

Protože finanční možnosti sboru nejsou velké, rozhodli jsme se začít shánět prostředky na rekonstrukci varhan z vícero zdrojů. Začínáme jak jinak než hudbou. V pátek 20. prosince proběhne ve Škvorci adventní benefiční koncert. Záštitu nad ním převzala starostka Městyse Škvorec, paní Martina Vodičková, a radní Středočeského kraje pro kulturu, pan Karel Horčička. Zazní Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, a to v podání Smíšeného komorního sboru, Pražských pěvců a sólistů a Černošické komorní filharmonie pod taktovkou Stanislava Mistra. Výtěžek ze vstupného poputuje na transparentní účet, kde začneme postupně shromažďovat peníze na záchranu rozebraného hudebního nástroje.

Během benefice bude také představen program adopce škvoreckých varhan. Každá ze 414 varhanních píšťal bude přes webové rozhraní připravena k osvojení ve formě sponzorského příspěvku, jehož výše je variabilní. Bližší podrobnosti budou později k dispozici na webu skvorec.evangnet.cz. Zveme tímto všechny zblízka i daleka, aby nám pomohli uskutečnit náš sen – dokázat, aby v malebném kostelíku, jemuž ještě ne tak dávno hrozil zánik, Hospodina opět chválil i libý tón, který nebude jen jeho elektronickou náhražkou.

 

Blahoslav Hruška

Farní sbor ČCE ve Škvorci

 

Podrobnější informace o možnosti příspěvku a programu adopce škvoreckých varhan najdete na webových stránkách: 

 www.skvoreckevarhany.cz